ANBI status voor Stichting Haarlem Filmstad

Haarlem Filmstad logo

De stichting Haarlem Filmstad heeft vanaf heden de zgn. ANBI status verkregen. Daarnaast zijn wij ook aangemerkt als culturele ANBI.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen die ook in het voordeel kunnen zijn van sponsoren/donateurs. Wij benoemen ze graag voor u:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

Als u op basis van deze informatie belangstelling heeft om ons project te steunen dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen. Wij zijn u bij voorbaat al dankbaar.